Навигация

Други

Конкурси

 

Протокол от етап "Изследване на физическата годност" на кандидати за постъпване на държавна служба в ОДМВР Смолян, на изпълнителска длъжност, за която се изисква първоначално професионално обучение, обявен с МЗ № 8121К-2191/25.06.2015 г. (Pdf, 97K)

 

Протокол за допускане на кандидати до участие в конкурс обявен с МЗ рег. № 8121К-2191/25.06.2015 г., за назначаване на държавна служба в МВР на вакантна изпълнителска длъжност в ОДМВР Смолян, за която се изисква първоначална професионална подготовка (Pdf, 103K)

 

Заповед за обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР на изпълнителска длъжност, за която се изисква първоначална професионална подготовка