Навигация

Други

Конкурси

 

Протокол за допускане на кандидати до участие в конкурс обявен с МЗ рег. № 8121К-2191/25.06.2015 г., за назначаване на държавна служба в МВР на вакантна изпълнителска длъжност в ОДМВР Смолян, за която се изисква първоначална професионална подготовка (Pdf, 103K)

 

Заповед за обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР на изпълнителска длъжност, за която се изисква първоначална професионална подготовка