Навигация

Други

Конкурси

 

Обявяване на процедура по прием на документи за заемане на 3 (три) вакантни длъжности "Системен оператор" в ОДМВР Смолян, за лица работещи по трудово правоотоншение (pdf, 190K)

 

Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Смолян на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка - ПОЛИЦАЙ-СТАРШИ ПОЛИЦАЙ (pdf, 244K)