Навигация

Други

Конкурси

 

Протокол от етап "Психологическо изследване" - първа част, на кандидати от конкурс за постъпване на държавна служба в МВР на вакантни младши изпълнителски длъжности в ОДМВР Смолян, за които се изисква първоначално професионално обучение, обявен с МЗ (Pdf, 120K)

 

Заповед за обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР на изпълнителска длъжност, за която се изисква първоначална професионална подготовка

 

Протокол от проведен етап "Изследване на физическата годност" на кандидати от конкурс обявен с МЗ рег. № 8121К-696/10.03.2015 г. за постъпване на държавна служба в МВР на вакантни младши изпълнителски длъжности в ОДМВР Смолян, за които се изисква първоначално професионалнo обучение. (pdf, 118KB)

 

Протокол за допускане на кандидати до участие в конкурс обявен с МЗ рег. № 8121К-696/10.03.2015 г., за назначаване на младши изпълнителски длъжности в ОДМВР Смолян, за които се изисква първоначална професионална подготовка (pdf, 118KB)

 

Заповед за обявяване на конкурс за постъпване на държавна служба в МВР и заемане на длъжност полицай (pdf, 124KB)