Навигация

Други

Конкурси

 

Протокол от етап "Заключително интервю" и Крайно класиране на кандидат от конкурс за постъпване на държавна служба в МВР за длъжност от категория Г, за която не се изисква първоначално професионално обучение към ОДМВР Смолян, обявен с МЗ рег. № К-3889/29.04.2014г.

Протокол от етап "Психологическо изследване" на кандидати от конкурс за постъпване на държавна служба в МВР за длъжност от категория Г, за която не се изисква първоначално професионално обучение към ОДМВР Смолян, обявен с МЗ рег. № К-3889/29.04.2014г.

Протокол от проведен тест по "Наказателна прово, процес и криминалистика" и допускане до етап "Изследване на интелектуалните способности и познания" на кандидати от конкурс обявен с МЗ рег. № К-3889/29.04.2014г.

Протокол от проведен тест по "Наказателна прово, процес и криминалистика" и допускане до етап "Изследване на интелектуалните способности и познания" на кандидати от конкурс обявен с МЗ рег. № К-3889/29.04.2014г.

Протокол от тестови изпит в областта на "Наказателно право, наказателен процес и криминалистика"

Протокол за допускане на кандидати до участие в конкурс за постъпване на държавна служба в МВР, на длъжност от категория "Г", за която не се изисква първоначално обучение към ОДМВР Смолян, обявен с МС рег. № К-3889/29.04.2014г.

Конкурс за постъпване на държавна служба в МВР на длъжност от категория "Г -инспектор", за която не се изисква първоначално професионално обучение

Заповед за обявяване прием на документи за работа по трудово правоотношение в ОДМВР Смолян