Навигация

Други

Конкурси

 

Протокол за класиране и допускане на кандидати в конкурса обявен с МЗ № 8121К-1078/23.03.2016 г. до етап "Заключително интервю" (pdf, 280K)

 

Протокол от етап "Заключително интервю" и класиране в конкурса обявен с МЗ № 8121К-542/15.02.2016 г. (pdf, 410K)

 

Протокол за резултати от част първа на "Психологическо изследване" на кандидати от конкурс за постъпване на държавна служба в МВР и заемане на изпълнителска длъжност в ОДМВР Смолян, за която не се изисква първоначално обучение, обявен с МЗ рег. № 812 (pdf, 270K)

 

Протокол от етап “Тест в областта на наказателното право, наказателен процес и криминалистика” в конкурса обявен с МЗ № 8121К-1078/23.03.2016 г (pdf, 213K)

 

Протокол от етап "Психологическо изследване" в конкурса обявен с МЗ № 8121К-542/15.02.2016 г. (pdf, 286K)

 

Протокол за допускане на кандидати до участие в конкурс за назначаване на държавна служба в МВР и заемане на изпълнителска длъжност в ОДМВР Смолян, за която не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, обявен с МЗ рег. № 8121К-1078/23.03.2016 г. (pdf, 214Kb)

 

Протокол от етап "Психологическо изследване - част първа" на кандидати от конкурс за назначаване на държавна служба в МВР и заемане на младши изпълнителски длъжности в ОДМВР Смолян, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, обявен с МЗ рег. № 8121К-542/15.02.2016 г. (pdf, 282Kb)

 

Протокол от етап "Изследване на физическата годност" на кандидати от конкурс за назначаване на държавна служба в МВР и заемане на младши изпълнителски длъжности, за които се изисква първоначално професионално обучение в ОДМВР Смолян, обявен с МЗ рег. № 8121К-542/15.02.2016 г. (pdf, 222K)

 

Заповед за обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР и заемане на изпълнителска длъжност в ОДМВР Смолян (pdf, 203K)

 

Протокол за допускане на кандидати до участие в конкурс за назначаване на държавна служба в МВР и заемане на младши изпълнителски длъжности, за които се изисква първоначално професионално обучeние в ОДМВР Смолян, обявен с МЗ рег. № 8121К-542/15.02.2016г. (pdf, 269KB)

 

Заповед за обявяване на конкурс за постъпване на държавна служба в МВР и заемане на младши изпълнителски дъжности в ОДМВР Смолян (pdf, 1.6MB)