Навигация

Други

Конкурси

 

Протокол за допускане в конкурса за постъпване на държавна служба в МВР на длъжност полицай , обявен с МЗ № 8121К-3319/13.03.2017 г. (pdf, 336K)

 

Протокол за допускане до подборна процедура за заемане на длъжности "Системен оператор" при ОДМВР Смолян (pdf, 279K)

 

Обявяване на процедура по прием на документи за заемане на 3 (три) вакантни длъжности "Системен оператор" в ОДМВР Смолян, за лица работещи по трудово правоотоншение (pdf, 190K)

 

Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Смолян на вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка - ПОЛИЦАЙ-СТАРШИ ПОЛИЦАЙ (pdf, 244K)