Навигация

Други

Конкурси

 

Прекратяване на конкурсната процедура в конкурса за назначаване на държавна служба в МВР по Закона за държавния служител, обявен с МЗ № 8121К-3168/23.09.2015 г. (pdf, 47kb)

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса за постъпване на държавна служба в МВР на длъжност по чл. 142, ал.1, т.2 от Зкона за МВР , обявен с МЗ № 8121К-3168/23.09.2015 г. (pdf, 100kb)

 

Протокол от етап "Заключително интервю" и "Класиране" на кандидати от конкурс за назначаване на вакантна изпълнителска длъжност в ОДМВР Смолян, за която се изисква първоначално професионално обучение, обявен с МЗ №8121К-2191/25.06.2015 г.  (pdf, 100KB)

 

Протокол от част втора на "Психологическо изследване" от конкурс за постърване на държавна служба в МВР на вакантна изпълнителска длъжност, за която се изисква първоначално професионално обучение в ОДМВР Смолян, обявен с МЗ №8121К-2191/25.06.2015 г. (pdf, 92KB)

 

Протокол от част първа на "Психологическо изследване" от конкурс за постърване на държавна служба в МВР на вакантна изпълнителска длъжност, за която се изисква първоначално професионално обучение в ОДМВР Смолян, обявен с МЗ №8121К-2191/25.06.2015 г. (pdf, 114K)

 

Обявление за конкурс за постъпване на държавна служба в МВР по Закона за държавния служител (pdf, 181K)

 

Протокол от етап "Изследване на физическата годност" на кандидати за постъпване на държавна служба в ОДМВР Смолян, на изпълнителска длъжност, за която се изисква първоначално професионално обучение, обявен с МЗ № 8121К-2191/25.06.2015 г. (Pdf, 97K)

 

Протокол за допускане на кандидати до участие в конкурс обявен с МЗ рег. № 8121К-2191/25.06.2015 г., за назначаване на държавна служба в МВР на вакантна изпълнителска длъжност в ОДМВР Смолян, за която се изисква първоначална професионална подготовка (Pdf, 103K)

 

Заповед за обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР на изпълнителска длъжност, за която се изисква първоначална професионална подготовка