Навигация

Други

Конкурси

 

Протокол за допускане в конкурсната процедура на кандидатите за длъжността сътрудник, охрана в РУ-Девин (pdf, 283K)

 

Протокол за допускане в конкурса за назначаване на държавна служба в ОДМВР Смолян, обявен с МЗ № 8121К-3348/30.08.2016 г. (pdf, 270K)

 

Класиране на кандидати от конкурс за заемане на длъжност "Системен оператор" в РУ Девин (pdf, 350K)

 

Протокол от проведена подборна процедура за заемане на длъжност "Системен оператор" в РУ Девин при ОДМВР Смолян (pdf,543Kb)

 

Конкурс за постъпване на държавна служба в МВР и заемане на вакантни младши изпълнителски длъжности в ОДМВР Смолян, обявен с МЗ рег. № 8121К-3348/30.08.2016 г.  (pdf, 271Kb)