Навигация

Структура

Териториално звено "БОП"

   Териториално звено "Борба с организираната престъпност" извършва оперативно-издирвателна, информационна и аналитична дейност по предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на престъпната дейност  на местни и  транснационални престъпни структури, свързана с:
      • контрабанда на стоки и престъпления със средства или имущество от фондове  на ЕС 
      • незаконно производство и трафик на взривни вещества, огнестрелни, химически, биологични или ядрени оръжия или боеприпаси; на стоки и технологии с възможна двойна употреба
      • незаконни сделки и международен трафик на  културно-исторически ценности  
      • изготвяне, търговия и трафик на подправени парични знаци, платежни инструменти и официални удостоверителни документи 
      • трансграничен трафик на хора с цел сексуална експлоатация, отнемане на
телесни органи и незаконно осиновяване на новородени в чужбина
      • незаконно производство и трафик на наркотични вещества, техните аналози и прекурсори 
      • компютърни престъпления и престъпления, извършени в или чрез компютърни мрежи и системи
      • вземане на заложници, използване на сила, взривяване, внушаване на страх или отвличане на лица, с цел  - получаване на облаги
      • пране на пари - извършване на финансови операции със средства, придобити от престъпна дейност, преобразуване на имущества, подлежащи на отнемане в полза на държавата 
      • извършване на терористични действия срещу лица и обекти на територията на страната
      • корупционни действия на длъжностни лица, поставили се в услуга на организирани престъпни структури.