Навигация

Районни управления "Полиция"

РУ "Полиция" – Мадан

Районно управление – Мадан обслужва територията на община Мадан, община Рудозем и община Баните.

Адрес: 4900 гр.Мадан, ул. "Обединение" № 10
Телефон: 03083030

Началник: гл.инсп. Младен Бакалов

 

Приемен ден: вторник – 10.00 – 12.00ч.

 

 


 

Участък – Рудозем обслужва територията на община Рудозем.

Адрес: 4960 гр. Рудозем, ул."Кап.Петко Войвода" 5
Телефон: 03063043

Началник: ст.инсп. Георги Фисински

 

 

Участък  – Баните обслужва територията на община Баните.

Адрес: 4940, с. Баните, ул. "Хан Аспарух" 4
Телефон: 030252282

Началник: ст. инсп. Здравко Руженов

 
 

     

РАЙОННИ ИНСПЕКТОРИ:

 

 

 

 

 

 

Полицейски инспектор Славчо Карев

Обслужва район община Мадан, с граници: гр. Мадан, кварталите "Миньорски", "Възраждане", "Малка река", "Шаренка", "Бориева", "Конски дол", "Крушев дол", улиците "Обединение", "Яновска",  "Аврамовска" и селата Бориново, Мъглища, Печинско, Ловци, Чурка, Митовска и Равно нивище.

тел. 030823030

Приемна в гр. Мадан, на ул. "Обединение" № 16
всяка втора сряда от месеца - 16.00 - 17.30 часа

Приемни в селата Бориново, Мъглища и Шаренска
всеки  трети вторник от месеца - 09.00 - 12.00 часа

Приемна  в ПГ "В. Димитров" гр. Мадан
всеки трети петък от месеца - 13.00 - 14.00 часа

Приемна в ОУ "Н. Вапцаров" - ул.Обединение, гр. Мадан 
всеки четвърти петък от месеца - 13.00 - 14.00 часа 


Полицейски инспектор Ахмед Ходжов 

тел. 030823030

Обслужва територията на община Рудозем.
 

Приемна в сградата на УП - Рудозем
всяка първа сряда от месеца 13.00 - 15.00 часа  

Приемна  в СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Рудозем
всяка втора сряда 13.00 - 15.00 часа    


Приемна в сградата на кметство с. Елховец
всеки първи четвъртък 15.00 - 17.00 часа


Приемна в сградата на ОУ с. Елховец
всеки първи четвъртък от месеца 13.00 - 15.00 часа

Приемна  в сградата на кметството  с. Чепинци
всеки първи вторник от месеца 15.00 - 17.00 часа

Приемна  в сградата на СОУ  с. Чепинци
всеки първи вторник 13.00 - 15.00 часа

 

В него се обособяват следните подрайони:

 

Младши полицейски инспектор

 

Обслужва подрайон № 1, който включва гр. Рудозем, бул. "България", улиците "Ат. Буров", "Ст. Стамболов", "Геоложка", "В. Левски", "Кап.П.Войвода", "Оборище", "Хан Аспарух", кварталите "Възраждане" и "Койнарци", селата Бяла река, Борие и Боево.

тел. 030823030

Приемна в сградата на УП - Рудозем
всяка четвърта сряда 13.00 - 15.00 часа

Приемна  в сградата на кметството  с. Чепинци
всеки четвърти вторник от месеца 15.00 - 17.00 часа

Приемна  в сградата на СОУ  с. Чепинци
всеки четвърти вторник 13.00 - 15.00 часа

 

 

 

Младши полицейски инспектор Валентин Аргатски

тел. 030823030

Обслужва подрайон № 2, който включва селата Елховец, Пловдивци, Войкова лъка, Бърчево, Корита, Мочура, Витина, Равнината, Иваново и Поляна.

Приемна в сградата на УП - Рудозем
всяка втора сряда 13.00 - 15.00 часа   

Приемна  в сградата на кметство  с. Елховец

всеки четвърти четвъртък от месеца 15.00 - 17.00 часа

Приемна  в сградата на ОУ  с. Елховец
всеки четвърти четвъртък от месеца 13.00 - 15.00 часа


Район община Баните - обхваща територията на Община Баните.

Младши полицейски инспектор Васил Илчев Братанов 

 

 

 

тел. 030252280, 030252282

Отговаря за селата Баните, Гълъбово, Оряховец, Вишнево, Сливка,  Кръстатица, Малка Арда, Дрянка и Треве.

Приемна в УП - Баните
понеделник - 16.00 - 18.00 часа