Навигация

Районни управления "Полиция"

РУ "Полиция" – Мадан

Районно управление "Полиция" – Мадан обслужва територията на община Мадан, община Рудозем и община Баните.

Адрес: 4900 гр.Мадан, ул. "Обединение" №10
Телефон: 0308/ 3030

 

Началник:

Главен инспектор Николай Димов

Приемен ден: вторник – 10.00 – 12.00ч.

 

 


 

Участък "Полиция" – Рудозем обслужва територията на община Рудозем.

Адрес: 4960 гр.Рудозем, ул."Кап.Петко Войвода" 5
Телефон: 0306/ 3043


Началник:

 

 

 

 

 

 

Участък "Полиция" – Баните обслужва територията на община Баните.

Адрес: 4940, с. Баните, ул. "Хан Аспарух" 4
Телефон: 03025/ 2282

 

ВНД Началник:

Инспектор Здравко Руженов

 
 

     

РАЙОННИ ИНСПЕКТОРИ:

 

 

ПИ Славчо Карев

 

 

 

Полицейски инспектор Славчо Карев

обслужва район община Мадан  с граници:   гр. Мадан, кварталите “Миньорски”, “Възраждане”, "Малка река", “Шаренка”,     ”Бориева, “Конски дол”, “Крушев дол”, улиците "Обединение", “Яновска",  "Аврамовска" и селата Бориново, Мъглища, Печинско, Ловци, Чурка, Митовска и Равно нивище.

 

тел. 35 – 61 -255
тел. 35 - 61 - 230

 


Приемна  в гр. Маданна на ул.”Обединение” № 16
ПИ. Сл. Карев - всяка втора сряда от месеца - 16.00 - 17.30 часа

Приемни в селата с Бориново, с.Мъглища и с.Шаренска
ПИ Сл. Карев - всеки  трети вторник от месеца - 09.00 - 12.00 часа

Приемна  в ПГ “В.Димитров”  гр.Мадан
ПИ Сл. Карев - всеки трети петък от месеца - 13.00 - 14.00 часа

Приемна в ОУ “Н.Вапцаров” - ул.Обединение, гр. Мадан
ПИ Сл. Карев - всеки четвърти петък от месеца - 13.00 - 14.00 часа 


Полицейски инспектор Ахмед Ходжов 
обслужва район община Рудозем - обхваща територията на община Рудозем.

тел. 35 - 598
 

Приемна в сградата на УП - Рудозем
- всяка първа сряда от месеца - 13.00 - 15.00 часа  

Приемна  в СОУ ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Рудозем
- всяка втора сряда          13.00 - 15.00 часа    


Приемна  в сградата на кметство  с. Елховец
- всеки първи четвъртък -    15.00 - 17.00 часа


Приемна  в сградата на ОУ  с. Елховец
- всеки първи четвъртък от месеца - 13.00 - 15.00 часа

Приемна  в сградата на кметството  с. Чепинци
-  всеки първи вторник от месеца - 15.00 - 17.00 часа

Приемна  в сградата на СОУ  с. Чепинци
-  всеки първи вторник -    13.00 - 15.00 часа

 

В него се обособяват следните подрайони:

 

Младши полицейски инспектор Стоян Христов

обслужва подрайон № 1 , който включва гр. Рудозем, бул. ”България”, улиците ”Ат. Буров”, ”Ст.Стамболов”, ”Геоложка”, ”В.Левски”, ”Кап.П.Войвода”,  ”Оборище”, ”Хан Аспарух”, кварталите ”Възраждане” и Койнарци, и селата Бяла река, Борие и Боево;

 

тел. 35 - 598

 

Приемна в сградата на УП - Рудозем
- всяка четвърта сряда - 13.00 - 15.00 часа

Приемна  в сградата на кметството  с. Чепинци
- всеки четвърти вторник  от месеца - 15.00 - 17.00 часа

Приемна  в сградата на СОУ  с. Чепинци
- всеки четвърти вторник - 13.00 - 15.00 часа

 

 

 

Младши полицейски инспектор Валентин Аргатски
обслужва подрайон № 3 , който включва селата Елховец, Пловдивци, Войкова лъка, Бърчево, Корита, Мочура, Витина, Равнината, Иваново, и Поляна.

тел. 35 - 598

Приемна в сградата на УП - Рудозем
- всяка втора сряда - 13.00 - 15.00 часа   

Приемна  в сградата на кметство  с. Елховец
- всеки четвърти четвъртък от месеца - 15.00 - 17.00 часа

Приемна  в сградата на ОУ  с. Елховец
- всеки четвърти четвъртък от месеца - 13.00 - 15.00 часа


район община Баните -  обхваща район с граници: територията на Община Баните.

тел. 35 - 591

Приемна в УП - Баните
-  четвъртък - 16.00 - 18.00 часа

Приемна  в сградата на кметство с. Давидково
- всеки четвърти петък от месеца - 11.00 - 12.00 часа

Приемна  в ОУ “Св.св. Кирил и Методий” с.Давидково
- всеки четвърти петък от месеца - 10.00 - 11.00 часа

Приемна в сградата на кметство с. Загражден
- всеки втори петък от месеца - 10.00 - 12.00 часа

Приемна в сградата на кметство с. Стърница
- всеки втори петък от месеца - 14.00 - 16.00 часа

Приемна в сградата на кметство с. Гълъбово
- всяка първа сряда от месеца - 10.00 -12.00 часа

Приемна в СОУ “Хр.Ботев” с.Баните
- всеки четвъртък - 11.00 - 12.00 часа


В него се обособяват следните подрайони:

 

 

 

подрайон № 1 , който включва селата Баните, Гълъбово, Оряховец, Вишнево, Сливка,  Кръстатица, Малка Арда, Дрянка и Треве; 

тел. 35 – 591

Приемна в УП - Баните
- понеделник  - 16.00 - 18.00 часа

Приемна  в сградата на кметство с. Гълъбово
- всяка втора и четвърта сряда от месеца -  10.00 - 12.00 часа